Laweta, pomoc drogowa ☎  516 737 414 Śląsk - Małopolska 24h

Co należy koniecznie ująć w umowie kupna-sprzedaży samochodu?2022


  02 paź 2021r.

Sprzedajemy lub kupujemy samochód. Fantastycznie! Tak wyczekiwana chwila w końcu nadeszła. Jednak co powinno znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży samochodu? Wiele z nas omija temat „papierkowej roboty” szerokim łukiem. Jednak ze względu bezpieczeństwa powinniśmy poświęcić chwilę czasu nad tym i zastanowić się co koniecznie musimy zawrzeć w umowie kupna sprzedaży samochodu, aby była ona ważna.Sprawdź, o czym musisz pamiętać i jakie formalności na Ciebie czekają w naszym artykule.


Przepisy prawa nie regulują dokładnie kwestii, w jakiej formie należy zawrzeć umowę kupna-sprzedaży, zatem teoretycznie może to być nawet forma ustna. Zalecamy jednak zdecydowanie zawarcie umowy w formie pisemnej, która ułatwi choćby ewentualne dochodzenie roszczeń od sprzedawcy, a także pozwoli zarejestrować samochód bez zbędnych przeszkód. Umowa papierowa to niepodważalny dowód na to, że sprzedaliśmy lub kupiliśmy samochód.Co dokładnie powinno znaleźć się w takiej umowie?


Przytoczymy najpierw suchą definicję umowy sprzedaży-kupna samochodu, które obowiązuje w polskim prawie. „ Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i za nią zapłacić ustaloną cenę. Jest to umowa dwustronnie zobowiązująca.” Warto też wiedzieć, że określenie umowa kupna-sprzedaży jest potoczne – w Kodeksie cywilnym mowa jest o umowie sprzedaży w umowie kupna-sprzedaży.Jak napisać dobrze umowę kupna – sprzedaży?


Jak wspomnieliśmy, przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy zawarcia umowy kupna – sprzedaży auta. Nie ma również określonego formularza, który można byłoby wypełnić w przypadku zawierania takiej transakcji, jednak w Internecie znajdziemy mnóstwo darmowych, jak i płatnych wzorów takiej umowy do wypełnienia. Umowę możesz sporządzić samodzielnie stosując się do zasad omówionych poniżej, na podstawie innych umów lub skorzystać po prostu z darmowego szablonu pobranego z Internetu. Musisz jednak zwrócić uwagę czy, aby na pewno wszystko w takiej umowie zostało zawarte .


Ważne jest również to, aby taka umowa była napisana starannie i każde jej postanowienie było czytelne i zrozumiałe dla obu Stron. Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać jak najwięcej informacji związanych z transakcją. Ma to bardzo duże znaczenie, szczególnie jeśli w przyszłości doszłoby do sporu między kupującym, a sprzedawcą. Obie Strony powinny być świadome warunków, a istotne ustalenia powinny być odzwierciedlone w sporządzonej umowie kupna-sprzedaży auta.


 

Co należy koniecznie ująć w umowie kupna-sprzedaży samochodu?

Pamiętaj, aby w umowie ująć takie dane, jak:

  • Data i miejsce zawarcia umowy sprzedaży,
  • Dokładne dane poszczególnych Stron umowy: w przypadku osób fizycznych: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub zameldowania, numery i serie dokumentu tożsamości, ale również numery PESEL. W przypadku osób prawnych, czyli firm, spółek i innych przedsiębiorstw: pełną nazwę firmy, siedzibę, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP, REGON,
  • Precyzyjne określenie przedmiotu umowy, czyli samochodu. Chodzi dokładnie o numer rejestracyjny, numer VIN, markę, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg itd.
  • Informacje o warunkach umowy. Należy wskazać w umowie ustaloną cenę auta, sposób i termin przekazania tej kwoty oraz dzień, w którym dojdzie do przekazania pojazdu,
  • Określenie, która strona umowy poniesie koszty związane z całą procedurą sprzedaży samochodu,
  • Godzina, w której podpisano umowę i przekazano samochód kupującemu. Wskazanie godziny może zwolnić sprzedawcę z odpowiedzialności, jeśli kupujący w krótkim odstępie czasowym po nabyciu auta spowoduje wypadek czy inne zdarzenie drogowe,
  • Oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,
  • Podpisy obu stron.

Na tej podstawie możesz stworzyć samodzielnie wzór umowy kupna sprzedaży. Najlepiej całą treść przygotować na komputerze i wydrukować, aby wszystkie postanowienia były w pełni zrozumiałe i czytelne dla oby Stron, a własnoręcznie umieścić tylko podpisy. Dzięki temu wykluczysz ryzyko nieczytelności zapisów umowy w umowie kupna-sprzedaży.Umowa kupna – sprzedaży, a współwłaściciel.


Fakt, że dany samochód ma współwłaściciela czy nawet kilku współwłaścicieli, nie komplikuje zawarcia transakcji. Treść dokumentu umowy kupna-sprzedaży pozostaje taka sama, jednak w umowie muszą zostać wymienieni wszyscy współwłaściciele oraz są oni zobowiązani również złożyć własnoręczne podpisy na sporządzonej umowie.


Analogicznie sytuacja będzie wyglądać, jeśli kupujących jest dwóch. W takim wypadku również muszą oni zostać wymienieni w umowie i złożyć na niej swoje podpisy. Umowa ta może również zawierać informacje o tym, ile środków wnoszą poszczególni kupujący oraz jaka część przedmiotu transakcji stanie się ich własnością w umowie kupna-sprzedaży.Jakie są obowiązki sprzedającego samochód?


Sprzedaż samochodu niestety nie wiąże się tylko z otrzymaniem gotówki za samochód i sporządzeniem umowy sprzedaży, ale również z kilkoma innymi formalnościami. Ważne jest to, abyś pamiętał o nich, gdyż z niewypełnienia tych obowiązków mogą grozić konsekwencje.


„Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym masz 30 dni na zgłoszenie sprzedaży swojego auta w Wydziale Komunikacji, w którym je rejestrowałeś. Zgłoszenia dokonuje się na odpowiednim druku, jaki znajdziesz w urzędzie. Muszą go dokonać również wszyscy współwłaściciele samochodu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK masz 14 dni na powiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży auta. Jeśli tego nie dopilnujesz, to musisz liczyć się z konsekwencjami. Ubezpieczyciel może oczekiwać od ciebie zapłaty kolejnej raty za umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeśli płatność była rozłożona na raty. 14 dni to górna granica, w praktyce im szybciej to zgłosisz, tym lepiej. Pamiętaj, że jeśli nabywca wypowie polisę OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, którą mu przekazałeś, to możesz otrzymać zwrot środków za niewykorzystany okres ochrony. W przypadku pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych (np. AC lub Assistance) przysługiwać Tobie będzie zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony o ile wcześniej została ona zapłacona za okres przypadający po dacie zbycia pojazdu.”Obowiązki kupującego samochód


Jeśli jednak jesteś nabywcą samochodu, to również musisz pamiętać o dopilnowaniu kilku formalności.  Do ciebie należy między innymi: Rejestracja pojazdu w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty nabycia. Należy wypełnić odpowiedni wniosek, którego wzór znajdziesz w urzędzie. Pamiętaj również, żeby zabrać ze sobą umowę kupna-sprzedaży, tablice rejestracyjne, dowód tożsamości i dokumenty związane z autem w umowie kupna-sprzedaży.


Sprawa polisy OC również jest dość istotna, ponieważ każdy właściciel zarejestrowanego auta ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Istnieje możliwość dalszego korzystania z polisy OC sprzedawcy, ale również możesz ją wypowiedzieć i zgłosić się do nowego ubezpieczyciela. Pamiętaj, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki i zaproponować Ci inne warunki od tych, które miał dotychczasowy właściciel pojazdu. Jeśli zdecydujesz się pozostać przy aktualnej umowie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, to miej na uwadze, że nie przedłuży się ona automatycznie po zakończeniu bieżącego okresu umowy w umowie kupna-sprzedaży.


W przypadku wypowiedzenia umowy, zadbaj o natychmiastowe zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC. Pamiętaj, że nawet jeden dzień braku ciągłości ochrony ubezpieczeniowej wiązać się może z wysokimi karami.


Pamiętaj również złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. Na jego zapłatę masz 14 dni.


W wybranych przypadkach możesz być zwolniony z konieczności płacenia wspomnianego podatku, np. jeśli wartość rynkowa auta nie jest wyższa niż 1000 zł.Umowa kupna-sprzedaży pojazdu – prostsza, niż myślisz


Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu tylko w teorii nie wymaga formy pisemnej. W praktyce jest ona konieczna. Pamiętaj o umieszczeniu w treści niezbędnych informacji, wymienieniu współwłaścicieli i odręcznych podpisach. Nie zapominaj również o dopełnieniu formalności związanych z dokonaną transakcją. Uchroni cię to przed możliwymi konsekwencjami w umowie kupna-sprzedaży.


Ostatnieposty  23 gru 2022r.Zdaj prawo jazdy za pierwszym razem - poznaj tricki!czytaj więcej


  20 gru 2022r.Czy paliwo w roku 2023 będzie coraz droższe?czytaj więcej


  02 lis 2022r.Opony zimowe. Gorący temat.czytaj więcej